YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kültürü

10/07/2018 tarih, 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ilgili maddeleri ile ülkemizin 27 Mart 2006 tarihinde taraf olduğu “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”nde belirtilen görev ve amaçlar doğrultusunda halk kültürünün araştırılması,  kayıt altına alınması, nesilden nesle aktarılması, korunması ve tanıtılması amacıyla,  Genel Müdürlüğümüz tarafından halk kültürü çalışmaları yürütülmektedir.

Halk kültürü kavramı, nesilden nesle toplum belleğinden süzülerek aktarılan bilgi, beceri ve eserleri kapsayan zengin bir alanı ifade eder. Böylesi zengin bir birikime dair verilerin derlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve tanıtımı disiplinler arası kapsamlı çalışmalar ve çok yönlü faaliyetlerle mümkün olabilmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce;

gerçekleştirilmektedir.

 • Yağlı Güreş - Pehlivan (EDİRNE - 2008) .jpg
 • Tezgahta Çul Dokuyan Kadın (VAN - 1978) .jpg
 • Taş Değirmen - Dolap (AMASYA - 1994) .jpg
 • Serender ve Kurutmalıklar (RİZE - 2017) .jpg
 • Püskül
(ŞANLIURFA-2019) .jpg
 • Nazar Boncuğu (İZMİR - 2012) ..jpg
 • 001.jpeg
 • 002.jpeg
 • Halı Tokmağı (MUĞLA-2010) .jpg
 • Halı Dokuyan Kadınlar (VAN-1978) .jpg
 • Düğünde Def Çalan Kadın (KÜTAHYA-2006).jpg
 • Çömlekler (TOKAT 2016) .jpg
 • Bıçak Bileyen Usta (TOKAT - 2018) .jpg
 • Topaç (Eyüp Oyuncağı) .jpg
 • Tezhip - Hat _.jpg
 • Tezhip - Hat .._.jpg
 • Minyatür _.jpeg
 • Minyatür .JPG
 • Kat'ı .jpg
 • Tezhip - Hat ...jpg
 • Ebru Yapımı .jpg
 • Dönme Dolap (Eyüp Oyuncağı) .jpg
 • 012.jpg
 • 008.jpg
 • 005.jpeg
 • 844.jpeg
 • 010.jpg