YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonu

Misyon
Türk kültür mirasını araştırmak, derlemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla toplumsal bilinç oluşturmak; ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle kamu yararına odaklı kültürel etkinlikler düzenlemek, yazılı ve görsel materyaller üretmek; kültür ve turizm konularında gerekli eğitim hizmetlerini sunarak, gelişimine katkı sağlamak.

Vizyon
Kültürel değerleri araştırarak, koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasına ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin eğitimlerle arttırılmasına katkı sağlayan bir birim olmak.