YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları

SIKÇA SORULAN SORULAR

- Hangi alanlarda kurslar düzenlenmektedir?

Bakanlığımızca yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında Tezhip, Minyatür, Hüsn-i Hat, Ebru ve Katı’ gibi Türk süsleme sanatları kursları, Şal Dokumacılığı, Tel Kırma, Motifli Yün Çorap, Gej Kumaş, Harik Yapımı, Seramik, Edirnekâri, Akçe Kesesi ve Gergef İşlemeciliği, Oltu Taşı İşlemeciliği, Sepet Örme, Ağaç Oymacılığı, Folklorik Bebek, Çinicilik, Klasik Kitap Ciltçiliği, Halı ve Kilim Dokuma, Sim Sırma, Balıkesir Pullusu, Kemençe Yapımı, Bağlama Yapımı, Dövme Bakır İşlemeciliği, Yöresel Bez Dokuma, Poşu İşlemeciliği, Çember Dokuma, İpek Dokuma, İpli Kukla Yapımı, Üç Telli Cura Yapımı gibi alanlarda da geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir.

Bakanlığımızca bir sonraki yılda açılacak Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kursları, her yıl Temmuz ayı içerisinde belirlenmekte ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında duyurusu yapılmaktadır.

- Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs kayıtları ne zaman yapılmaktadır?

Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurslarının kayıt tarihleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin kursu başlatacağı tarihe göre değişiklik göstermektedir. Kurslara herhangi bir şart aranmaksızın herkes müracaat edebilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve müracaat için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

- Kayıt işlemleri sırasında kursiyerlerden hangi belgeler istenmektedir?

Kayıt işlemleri sırasında kursiyerlerden;

- T.C. kimlik numarası beyanı,
- İki adet vesikalık fotoğraf istenmektedir. Ayrıca kurslara başvuran yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı ve 18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden de izin belgesi istenir.

- Kurs bitirme belgesi hangi şartlarda verilmektedir?

Bakanlığımızca açılan Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurslarının sınavları kurs bitiminde yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol sonucunda açılan kurslar Millî Eğitim Bakanlığı otomasyon sistemine kaydedilmekte ve sınavlarda başarılı olan kursiyerlere her iki Bakanlıkça ortak kurs bitirme belgesi verilmektedir.

Kurslarda sürekli olarak disiplini bozucu ve kursu engelleyici davranışlarda bulunanlar ile geçerli mazeretleri bulunsa dahi toplam sürenin 1/5’i kadar devamsızlık yapan kursiyerlerin kurslarla ilişikleri kesilmekte ve bu kursiyerlere herhangi bir belge verilmemektedir.

- Kurslarda eğitim görevlisi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar nelerdir?

Kurslarda görevlendirilecek eğitim görevlilerinde, kurs programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması şartı aranır.

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru ve Katı’ gibi Türk süsleme sanatları kurslarında ilk kez görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, alanlarında yeterliliklerini değerlendirmek üzere eserlerinden örneklerin yer aldığı çalışma dosyasının İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Çalışma örneklerinin ilgili komisyonda değerlendirilmesinden sonra eğitim görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olmaktadır.

- Kurslarda eğitim görevlisi olarak görev almak isteyenler hangi belgelerle ve nereye başvurmalıdır?

Kurslarda eğitim görevlisi olarak görev almak isteyenlerden geleneksel el sanatları kursları için, bir dilekçe ve özgeçmiş ile, Türk süsleme sanatları kursları için ise dilekçe, özgeçmiş ve eser örnekleriyle ile birlikte görev almak istedikleri ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.