YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”; halk kültürünün, hayatın geçiş dönemleri (doğum, sünnet, evlenme ve ölüm), halk mutfağı, el sanatları ve geleneksel meslekler, halk müziği, halk oyunları, çocuk oyun ve oyuncakları, halk edebiyatı, halk mimarisi, geleneksel tiyatro, halk takvimi ve meteorolojisi, halk hekimliği, inanışlar (uğur-uğursuzluk, nazar vb.) gibi konularında, çoğunluğu alan araştırmalarından elde edilmekle birlikte, bağış ve satın alma yoluyla da temin edilen bilgi ve belgelerin arşivlendiği, korunduğu ve hizmete sunulduğu birimdir.

1966 yılında kurulan Milli Folklor Enstitüsü çatısında ilk arşiv çalışmalarına başlayan merkezimizde görsel (slayt, fotoğraf ve video kayıtları), işitsel (ses ve video kayıtları, plaklar), yazılı kayıtlar (derlemelere ait deşifre metinleri, yazma eserler, notalar, arşivlik değere sahip mesleki ve kurumsal belgeler/resmi yazılar) ile etnografik eserler yer almaktadır. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzün ilgili kurullarınca yapılan değerlendirmelerde kayıt altına alınmasına karar verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ait formlar ve ek belgeleri de merkezimizde muhafaza edilmektedir.

Satın alma ve bağış yoluyla Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılan etnografik eserler arasında bulunan; “karagöz tasvirleri,cam-bakır-gümüş ve ahşap işçiliği ürünleri, oyalar, dokumalar, bastonlar gibi geleneksel el sanatı ürünleri ile çini, ebru, hat, tezhip ve minyatür gibi Türk süsleme sanatı ürünleri, kurum/kuruluş, STK ve ülkelerden gelen talepler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerde sergilenerek geleneksel sanatlarımızın tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, merkezde bulunan belge ve bilgilerden yararlanılarak kitap, katalog, broşür, tanıtım filmi ve multimedya vb. yayınlar hazırlanarak, arşivlenen malzemelerin kamuoyu ve ilgililere ulaşması sağlanmaktadır.

Halk Kültürü bilgi ve Belge Merkezimizdeki verilerden yararlanmak isteyen kurum/kuruluş ve şahıslar 10.04.2009 tarih ve 27196 sayılı “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri çerçevesinde istifade edebilmektedirler.