YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Neredeyim :

Bilimsel Toplantılar (Kongre, Sempozyum vb.)

Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

Genel Müdürlüğümüz, halk kültürü alanında yaptığı araştırma, arşivleme ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra, halk kültürünün disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak, akademik bir platformda tartışılması ve kamuoyunun ilgisine sunulması amacıyla “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri” düzenlemektedir.   

İlki 1975 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen kongrelerin 9.su 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen Kongreler

1. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 1975 (İstanbul)

2. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 1981 (Bursa)

3. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 1986 (İzmir)

4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 1991 (Antalya)

5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 1996 (Ankara)

6. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 2001 (Mersin)

7. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 2006 (Gaziantep)

8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 2011 (İzmir)

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – 2017 (Ordu)

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen kongrelerde; “Halk Edebiyatı / Gelenek, Görenek ve İnançlar / Müzik, Oyun ve Eğlence / Maddi Kültür / Genel Konular” olmak üzere beş ana bölümde bildiriler sunularak tartışılmaktadır. Ülkemizin 2006 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla birlikte, hem Genel Müdürlüğümüzün ülkemiz adına icracı birim olması ve hem de bu alanda akademik çalışmaların önem kazanması üzerine, kongre ana bölümlerine, “Somut Olmayan Mirasın Korunması Çalışmaları” da dahil edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olan Türk Halk Kültürü Kongreleri, düzenlenen ilk kongreden bu yana; Türk halk kültürü araştırmalarına dair verilerin ilgili bilim dallarının yöntemleriyle ve disiplinler arası yaklaşımlarla derli toplu olarak ele alınması, bir arada tartışılmasına olanak sağlaması ve ilgililerin, kamuoyunun dikkatine sunulması bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu

Genel Müdürlüğümüzde ve taşra teşkilatımızda görevli bulunan Folklor Araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen alan araştırmalarında elde edilen veriler tasniflenerek Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezimize kayıt altına alınmakta ve bilimsel faaliyetler yoluyla değerlendirilmektedir. Söz konusu bilimsel faaliyetlerden birisi olarak Genel Müdürlüğümüz; ilki 1994 yılında olmak üzere 1998, 2004, 2010, 2011 ve 2016 yıllarında olmak üzere toplam 6 adet “Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu” düzenlemiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı merkez ve taşra teşkilatında görevli Folklor Araştırmacılarının katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumlar, gerek halk kültürü araştırmalarında elde edilen verilerin değerlendirilip tartışılması, kamuoyuyla paylaşılması ve gerekse de sosyal bilimler alanında faaliyet yürüten bir meslek grubu olarak çalışan Bakanlığımız Folklor Araştırmacılarının mesleki tecrübe ve motivasyonlarının arttırılması bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

 • 1. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. (İSTANBUL - 1975) .jpg
 • 1. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Katılımcıları (İSTANBUL - 1975) .jpg
 • 1. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (İSTANBUL - 1975) ..jpg
 • 1. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (İSTANBUL - 1975) ...jpg
 • 2. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Katılımcıları (BURSA -1981) .jpg
 • 2. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Fotoğraflığı (BURSA -1981) .jpg
 • 2. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi İlk Gün Zarfı ve Kongre Pulları (BURSA -1981) .jpg
 • 2. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (BURSA - 1981) .jpg
 • 3. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
(İZMİR -1986) ..jpg
 • 3. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (İZMİR -1986) .jpg
 • 3. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Katılımcıları (İZMİR -1986) ...jpg
 • 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (ANTALYA -1991) .jpg
 • 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Katılımcıları (ANTALYA -1991) ...jpg
 • 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Katılımcıları (ANTALYA -1991) .jpg
 • 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinde Sunum Yapan Katılımcılar (ANKARA -1996).jpg
 • 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinde Ozanlar Sunumu (ANKARA -1996) .jpg
 • 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Açılış Töreninde Karagöz Gösterimi (İZMİR -2011) .JPG
 • 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Açılış Töreni (İZMİR -2011) .JPG
 • 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Açılış Töreni (ORDU -2017).JPG
 • 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Açılış Töreninde Atma Türkü Sunumu (ORDU -2017) .JPG