YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

+90 (312) 470 8000

İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara/TÜRKİYE

Selim TERZİ
Genel Müdür

Tel: (+90 312) 470 77 28 - 77 06
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 28 - 77 06
Faks: (+90 312) 470 69 02

Vildan SATIK
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 22
Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 21
Faks: 
(+90 312) 470 69 03

Serkan Emir ERKMEN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 77 20
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  77 19
Faks:
 (+90 312) 470 69 09

Levent AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tel: (+90 312) 470 76 45
Santral : (+90 312) 470 80 00  Dahili:  76 46

 

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

E-Posta : yakegmstrateji@ktb.gov.tr

Tel:(+90 312) 470 78 45

Santral:(+90 312) 470 80 00  Dahili:77 18

Faks:(+90 312) 470 69 06

 

Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı

E-Posta : yasayanmirasdb@ktb.gov.tr

Tel: (+90 312) 470 77 52

Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili: 77 25

Faks: (+90 312) 470 69 08

  

Kültürel Etkinlik Uygulamaları Dairesi Başkanı

E-Posta : kultureletkinlikuygulama@ktb.gov.tr

Tel: (+90 312) 470 77 15

Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili:  78 05

Faks: (+90 312) 470 69 10

  

Kültürel Etkinlikler Planlama ve İletişim Dairesi Başkanı

E-Posta : kultureletkinlikplanlama@ktb.gov.tr

Tel: (+90 312) 470 77 24

Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili:77 13

Faks: (+90 312) 470 69 10

   

Halk Kültürü Dairesi Başkanı

E-Posta : halkkulturu@ktb.gov.tr

Tel: (+90 312) 470 77 09

Santral: (+90 312) 470 80 00  Dahili:77 10

Faks: (+90 312) 470 69 09


Kültürel Etkinliklere Yapılan Yardımlar hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 46
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 38 - 78 39 - 7844
Faks: (+90 312) 470 69 12

Personel Hareketleri ile ilgili bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 78 42
Santral (+90 312) 470 80 00  Dahili: 78 42
Faks: (+90 312) 470 69 13


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ve kayıt işlemleri hakkında bilgi için:

Tel: Direkt (+90 312) 470 77 40
Santral (+90 312) 470 80 00 Dahili: 
Faks:  (+90 312) 470 69 09  

 

E-posta: yakegm@ktb.gov.tradresi üzerinden, Genel Müdürlüğümüze yapılan bilgi taleplerine ilişkin başvuruların CİMER kanalı ile yapılması gerekmektedir.


Adres:

İsmet İnönü Bulvarı No: 32  Kat: 9 - 10
06100 Emek / Çankaya / ANKARA