YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanatçı Tanıtma Kartı

 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları
Değerlendirme Kurulları ve Sanatçı Tanıtma Kartı

Somut olmayan kültürel miras alanlarında üretimlerin teşvik edilmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi amacıyla Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında ve 25.05.2023 tarihli ve 3798468 sayılı  Bakan Onayı ile yürürlüğe giren "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru,  Değerlendirme,  Tespit  ve  Kayıt  İşlemlerine  İlişkin  Yönerge" uyarınca, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları" oluşturulmakta ve bu kurullar; “âşık-ozan, halk şairliği ve zakirlik geleneği”, “mahalli sanatçılar” ve “çalgı yapımcılığı”, “geleneksel el sanatları” ve “Türk süsleme sanatları” ile “geleneksel tiyatro sanatları” alanlarında değerlendirme ve tespit yapmaktadır.   

Söz konusu alanlarda sanat/zanaat icra eden ve kurullarca uygun görülen sanatçılar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alınmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kendilerine “sanatçı tanıtma kartı” verilmektedir.
"Sanatçı Tanıtma Kartı Başvuruları" yukarıda adı geçen yönerge uyarınca her yılın Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında olmak üzere iki dönem halinde yapılabilmektedir.Başvuru Linki belirtilen dönemlerde bu sayfa üzerinde aktif hale gelecektir.