YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO İpek Yolu Programı Fotoğraf Yarışması

"İpek Yolunda  Genç  Gözler"  (Youth  Eyes  on  the  Silk  Roads)  isimli  uluslararası  fotoğraf  yarışmasının dördüncüsünün "Faith and Spiritualities" ve "Living Together" temalarıyla başlatıldığı bildirilmiştir.

Bahse  konu  fotoğraf  yarışmasına  ilişkin  başvuru  kuralları  ve  kılavuza   https://unescosilkroadphotocontest.org/en bağlantısından erişilebileceği ve olabilecek sorunların m.shabahang@unesco.org ve t.golkar@unesco.org e-posta adreslerine iletilebileceği belirtilmektedir.