YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Genel Müdürlüğümüzce her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Bakanlığımız Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak başvuran sanatçılarımızın Değerlendirme Kurulları toplanacaktır.

Geleneksel El Sanatları Kurulları 30-31 Mayıs 2022 ile 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde, Türk Süsleme Sanatları Kurulu 03 Haziran 2022 tarihinde, Âşık-Ozan, Halk Şairi/ Kalem Şairi ve Zâkir Kurulları 06-07 Haziran 2022 tarihlerinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek Ankara Toplantı Salonu"nda gerçekleştirilecektir.

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Kurulu 08 Haziran 2022 tarihinde, Mahalli Sanatçılar ve Geleneksel Çalgı Yapımcılığı Kurulları 09-10 Haziran 2022 tarihlerinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad.No:4 Çankaya/ANKARA Milli Kütüphane Konferans Salonu"nda toplanacaktır. Değerlendirme kurullarına katılacak sanatçılarımızın tarih ve saat bilgileri aşağıda yer alan listede belirtilmiştir.

AÇIKLAMA : 
1- Geleneksel El Sanatlarıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. 
2- Kaligrafi sanatıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere özgün ve tamamlanmış eserlerinden anatomi teknik kurallara uygun, 3 (üç) farklı yazı karakteri (italic, gothıc, fraktur, uncial, copperplate, foundational hand,carolingan) kullanılması koşuluyla en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
3- Geleneksel Çalgı Yapımcılığı sanatıyla başvuruda bulanan sanatçılarımızın kurula gelirken tamamlanmış eserlerinden en az 3 (üç) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
4- 
Türk süsleme sanatlarıyla başvuruda bulunan sanatçılarımızın kurula gelirken değerlendirilmek üzere orijinal ve tamamlanmış eserlerinden 3 (üç) farklı türde en az 5 (beş) örnek ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.


2022 Yılı Soküm Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları