YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ GELECEĞE AKTARILAN MİRASIN TEMSİLCİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

b96c8d8f-e6b4-4bbb-bbd7-3e018c88a121.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne katıldı. Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin günümüzde yaşatılması için son derece önemli olan böylesi bir organizasyon sebebiyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu toprakların tarihi ve kültürel değerleriyle her zaman bir adım önde olmayı başardığını belirten Ersoy, milletin kuşaktan kuşağa yaşattığı kültürel kimlik ve milli değerlerin özünde merhameti, paylaşmayı, kardeşliği, dürüstlüğü ve adaleti barındırarak insanlığa umut olduğunu anlattı.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Daha çok kazanmayı değil adil bir şekilde paylaşmayı, bencilliği değil başkalarının da yararını gözetmeyi, sadece maddi olana değil manayı keşfetmeyi önceleyen bu anlayış, temelde Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade etmiş olduğu gibi insanı birbirinin kurdu olarak değil umudu olarak görmeyi öncelemiştir. Ancak bugün gelinen noktada, küresel kitle kültürünün insanlığın zengin yerel kültürlerini ve bu kültürlere dayalı üretim biçimlerini tehdit ettiğini ve yerini almaya çalıştığını görmekteyiz. Maalesef insanlığın binlerce yılda ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır. Bu risk karşısında Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ne denli büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzu iyi biliyoruz."

"En çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer almaktayız"

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında bu anlayışla hareket ettiklerini ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve bugüne taşınması konusundaki hassasiyetlerini en üst seviyede muhafaza ettiklerini aktaran Ersoy, bu çerçevede UNESCO çatısı altında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi bağlamındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras alanında örnek ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz 21 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke içinde yerimizi almış bulunuyoruz. Çok kısa bir süre önce 15 Aralık 2021'de Hüsn-i Hat'ın UNESCO'ya kaydettirilerek insanlığın ortak mirası ilan edilmesi de bu kapsamda son derece önemli bir adım olmuştur.

Ayrıca 2021 yılı mart ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne çok uluslu olarak sunulan 'Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü', 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi', 'Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği' ile Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ulusal olarak sunulan 'Ahlat Taş İşçiliği' de 2022'de UNESCO tarafından değerlendirmeye alınacaktır."

Somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için daha etkin ve verimli yaklaşımlar ile stratejilerin geliştirilmesi amacıyla arşiv verilerinin güncellenmesi, kültürel miras envanterlerinin oluşturulması ve koruma faaliyetlerinin yapılması gibi çalışmaları da dikkatli şekilde sürdürdüklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültürel zenginliğimizi yaşatmak için ömrünü vakfeden değerlerimizi Yaşayan İnsan Hazineleri olarak tanımlayarak örnek bir çalışmayı da hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 2008'den itibaren geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine katkı sağlayan birbirinden değerli isimler 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edilmektedir. Bu yıl da çok değerli isimlerden oluşan kurul üyelerimiz tarafından 21 kişi bir grup olmak üzere, 22 yeni Yaşayan İnsan Hazinesi belirlenmiştir. Böylelikle 65 kişi iki grup Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedilmiş oldu."

(11.01.2022)

  • afa47b2d-4b11-408e-9c9a-b5559ffc7d51.jpg
  • f65b80c8-ac7d-450a-af43-7f1c43e9bdfa.jpg
  • e77fc4e0-9307-4c55-9a85-b2a9555a130c.jpg
  • b96c8d8f-e6b4-4bbb-bbd7-3e018c88a121.jpg
  • 65d9c251-fa35-49d3-8279-076f44357612.jpg