YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Masal Külliyatı-I Projesi

Masallar, kuşaklar arası kültür aktarımının gerçekleştirilmesi, toplumun kültürel kodlarının ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması, bireylere eğlenme imkânı tanıması, insanları sıkıntılarından uzaklaştırarak psikolojik rahatlama sağlaması, toplumun binlerce yıllık geçmişine uygun ideal davranışlara sahip bir birey ortaya koyması ve teknolojik gelişmelere ilham kaynağı olması gibi önemli işlevlere sahiptir. Bu bağlamda Türk masal geleneğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla “Türk Masal Külliyatı” çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında Genel Müdürlüğümüz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumu arasında protokol imzalanmıştır.

Türk Masal Külliyatı-I Projesi, ilk etapta Türkiye sahası masallarını içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. Türkiye sahası üzerine yapılmış lisans, lisansüstü tezler, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları proje kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu projeye 2019 yılında başlanmış ve 767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım programına alınmıştır.

Anılan projeye www.masal.gov.tr genel ağ adresi üzerinden gönderilen masal metinleri editörlerce incelenmekte ve uygun görülenler külliyata dahil edilmektedir.

Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Türkiye’nin farklı illerinde görevli Bakanlığımız Folklor Araştırmacıları tarafından geniş kapsamlı alan araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü ve Bilgi ve Belge Merkezi arşivi üzerinden masal tespit çalışması yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı masallarla ilgili 143 yazılı belgeden 435 adet, dinlenen 41 ses bandından ise 71 adet masal tespit edilmiştir. Bakanlığımız Taşra teşkilatında görev yapan Folklor Araştırmacıları tarafından 68 ilde gerçekleştirilen saha araştırması sonucunda masal adı altında 540 adet masal derlemesi Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmıştır. Çalışma yapılmayan diğer illerde ise derleme çalışmaları devam etmekte olup masallara ilişkin elde edilen verilerin inceleme ve tasnif çalışmaları devam etmektedir.

E1_AFIS_(TUMAK-I).jpg

E2_BROSUR_(TUMAK-I).pdf