YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TURİZM SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAYACAK DEV ADIM

Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Mesleki Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. Bu protokolle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin, işletmelerde gerçek hizmet ve üretim ortamında beceri eğitimi ve staj uygulamaları yapması, en az iki yabancı dil konuşarak mezun olmaları, öğrencilere burs verilmesi, mezunlara istihdam sağlanması, okul eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri gerçekleştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, turizm sektörü çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve turizm eğitimine öncülük etmek amacıyla tüm yurtta gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini, hayata geçirdiği projelerle desteklemeye hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin önemli bir itici gücü olan sektör temsilcileri ile birlikte turizmin Türkiye ekonomisi içerisindeki katma değerinin artırılması hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ yaptığı açıklamada, 25 Eylül 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından imzaları atılan protokol ile Türkiye’nin gerek turizmi gerekse kültürü açısından meslek liseleriyle bağlantılı biçimde son derece değerli bir girişimin hayata geçirildiğini vurguladı. Ülkemizde hizmet veren turizm işletmelerinden gönüllü olanların,  turizm eğitimi veren bir meslek lisesi ile işbirliği yaparak, öğrencilerin eğitimleri süresince ihtiyaç duydukları uygulamalara katkıda bulunacağını, böylece bu işletmenin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün çok daha erken yaşlarda yetişmesinin sağlanacağını ifade eden Okan İBİŞ, ülkemizin turistik ve kültürel zenginliklerinin ülke turizmine ve ekonomiye kazandırılmasında işletmeler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve öğrencilerin önemli roller üstlenen paydaşlar olduğunun altını çizdi.

Nitelikli İş Gücü İçin Stratejik Bir Adım

Ekonominin temel dinamiklerinden biri olan turizmin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilebilmesi ve turizm sektörünün artan rekabet ortamında var olabilmesinin en önemli şartlarından birinin nitelikli insan gücü olduğunu belirten Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ,  insan kaynaklarının ve iş gücünün kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların turizmimizin güçlenerek büyümesi için son derece stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Eğitimin insanın yaşamını şekillendiren en önemli unsur olduğunu ve eğitime yapılan yatırımın geleceğin daha iyi dizayn edilmesine vesile olacağını belirten Okan İBİŞ, projeye destekleyen işletmeler ile sektörün ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirecek olan okullar arasında hayata geçirilen bu protokolün eğitim ve turizm sektörünün yanı sıra ülkemize de büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Üç Dilli Eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 25 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren üst protokole bağlı olarak Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve otellerle yapılan protokollerin ilk imzaları atıldı. Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet veren otel işletmeleri ile protokol imzalama süreçleri hızla devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde oteller ve okullar arasında işbirliğinin yaygınlaşarak devam etmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu protokollerin kapsamına alınan okullarda iş ve işlemler “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülüyor. “Proje Okul” statüsüne sahip olan bu okullarda ilk kez uygulanacak olan yabancı dil hazırlık sınıfına ek olarak zorunlu ikinci yabancı dil ve seçmeli olarak verilecek üçüncü yabancı dil eğitimi ile öğrencilerin alan için gerekli tüm niteliklere sahip olarak mezun olması hedefleniyor

(Kaynak : ANADOLU AJANSI)