YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“DEDE KORKUT MİRASI: DESTAN, MASAL VE MÜZİK” UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNE KAYDEDİLDİ...

Türk Destanı “DEDE KORKUT” UNESCO Tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Olarak Temsili Listeye Oy Birliğiyle Kabul Edildi. 

Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nin icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, kaybolmaya yüz tutan değerleri UNESCO aracılığıyla koruma altına aldırarak, aynı zamanda dünyaca tanınması adına ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaçla Mart 2017 itibarı ile aday dosya başvurusu UNESCO’ya gönderilen, “Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” çok uluslu dosyası, 28 Kasım 2018 tarihlerinde Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 17. unsurumuz olarak kaydettirilmiştir.Kazakistan moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çokuluslu olarak hazırlanarak, değerlendirme sürecinin ardından oy birliğiyle Temsili Listeye Kaydedilen “Dede Korkut:Destan, Masal ve Müzik” dosyası ile Türkiye Unesco Temsili Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini korumuştur.

Türk Dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan Dede Korkut etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneği ülkemizin başta kuzeydoğusu olmak üzere tüm bölgelerde yaşatılmaktadır. Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisinde yer alan, dilden dile ve kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, ülkemizin kültürel belleğinde canlılığını korumakta, geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın,  aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktadır. Birikimi ve değerleri sınırları aşan Dede Korkut mirası bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde birleştirici bir unsur olarak son derece önemlidir.

  • RQRQ5561.jpg
  • IMG_0338.jpg
  • Dede Korkut1.png
  • dede korkut.jpg
  • Dede Korkut2.png
  • Meddah narrating.jpg
  • dede korkut3.png