YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Turizm Eğitimi ve Başvurusu

YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ

Mesleki Turizm Eğitimi Tanıtım Filmi 
Etiketler: Mesleki, Turizm Eğitimi, Tanıtım filmi

Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından gerek konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki niteliklerinin geliştirilerek, hizmet kalitesinin arttırılması gerekse toplumda turizm bilincinin oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli ücretsiz turizm eğitimi programları düzenlenmektedir.

Bu eğitimlere; katılımcı personel sayısı yeterli olan tesisler doğrudan, sayısı düşük olan tesisler ise İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri veya ilgili meslek örgütleri aracılığıyla başvurabilirler. Eğitim programlarının süreleri ve katılımcı sayılarına ilişkin bilgiler Tablo ’da yer almaktadır.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE SÜRELERİ

Eğitimler

Minimum katılımcı sayısı

Süre

Ön Büro

7

6 gün x 3 saat = 18 saat

Kat Hizmetleri

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yiyecek ve İçecek Servisi

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yiyecek Üretimi (Mutfak)

15

6 gün x 3 saat = 18 saat

Yöneticilerin Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu

 10

6 gün x 4 saat = 24 saat

Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu

10

6 gün x 3 saat = 18 saat


Kişisel Gelişim Semineri


 20
 
2 gün x 3 saat = 6 saat

Kurs/Seminer düzenlenmesini talep eden turizm işletmeleri tarafından aşağıda belirtilen “Eğitim Talep Formu” ifadesinin tıklanıp, indirilen form doldurulduktan sonra işletme yöneticisi tarafından imzalanmış bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Talep formunu indirmek için tıklayınız...

Eğitimler ücretsizdir. İşletmelerden veya çalışanlardan hiçbir şekilde eğitim ya da sertifika bedeli talep edilemez.

İLETİŞİM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 EMEK/ANKARA
Santral : 0 312 470 80 00

A)YURT İÇİ TURİZM EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce turizm sektöründe konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışan personel ile ev pansiyonculuğu yapan/yapmayı planlayan kişilere yönelik olarak aşağıdaki eğitim programları düzenlenmektedir.

  • Yiyecek ve İçecek Servisi Eğitimi Uygulama
  • Yiyecek Üretimi Eğitimi Uygulamaları
  • Ön Büro Eğitimi Uygulama
  • Kat Eğitimi Uygulama

İşbaşı Eğitimi Kursları
-Ön Büro
-Yiyecek-İçecek Servisi
-Kat Hizmetleri 
-Yiyecek Üretimi
-Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme
-Ev Pansiyonculuğu Eğitimi 

İŞBAŞI EĞİTİMİ KURSLARI
Genel Müdürlüğümüz tarafından, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel idarelerden gelen talepler doğrultusunda “İşbaşı Eğitimi Kursları” düzenlenmektedir.
-Ön Büro, Yiyecek ve İçecek Servisi, Kat Hizmetleri ve Yiyecek Üretimi branşlarında verilen “İşbaşı Eğitimi Kursları”na halen o departmanda görev yapmakta olan personel katılmaktadır.
-Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu, konaklama ve yeme-içme tesislerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve yönetici düzeyinde görev yapan personelin, alan bilgilerini ve deneyimlerini astlarına etkin bir şekilde iletme yollarını göstermektir.
-Ev Pansiyonculuğu Eğitimi, ev pansiyonculuğu yapan veya yapmayı planlayan kişilerin mesleki bilgi ve becerileri ile tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere düzenlenen eğitim programlarıdır.
“İşbaşı Eğitimi Kursları” Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler tarafından eğitim talebinde bulunan tesiste verilmektedir. Kurs sonrası yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilmektedir.

SEMİNERLER
Kişisel Gelişim Semineri
Kişisel gelişim semineri kurumsal gelişimin temeli olarak, çalışanların, motivasyonlarını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile düzenlenen bilgilendirme seminerleridir. Seminer,
-Kişilerarası iletişim,
-Motivasyon,
-Takım çalışması,
-Beden Dili,
-Zaman Yönetimi gibi konuları içerir.

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri
Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri, ev pansiyonculuğunun nasıl yapılacağına yönelik usul ve esaslara ilişkin bilgileri içerir. Söz konusu bilinçlendirme semineri  sonunda  katılımcılara “Katılma Belgesi” verilmektedir.

Eğitim programları; İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.
Kurs/Seminer düzenlenmesini talep eden turizm işletmeleri tarafından aşağıda belirtilen “Eğitim Talep Formu” ifadesinin tıklanıp, indirilen form doldurulduktan sonra bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMİ FAALİYETLERİ
Bakanlığımızca, bağlı kuruluş olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), üniversiteler ve turizm meslek birliklerinin işbirliğiyle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkeler ve diğer bölge ülkelerine yönelik olarak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile ülkeler arasında var olan dostluk ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar gereğince uluslararası turizm eğitimi programları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programları turizm potansiyeli mevcut olan ülkelerde faaliyette olan turizm işletmelerinde görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılmasına ve de turizm bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen aşağıda belirtilen eğitim programları Ülkelerin turizm alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizde veya kendi ülkelerinde düzenlenebilir.   

                                                                               

·          İşbaşı Eğitim Programları

1.     Ön Büro Eğitimi

2.     Yiyecek ve İçecek Servisi Eğitimi

3.     Kat Hizmetleri Eğitimi

4.     Yiyecek Üretimi Eğitimi

5.     Ev Pansiyonculuğu

     6.     Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu  (Eğiticilerin Eğitimi)

     7.     Kişisel Gelişim Semineri

   
(*Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Usta Öğreticileri tarafından verilmektedir.)