YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Evliya Çelebi'nin 400. Doğum Yıldönümü

  2011 YILI “EVLİYA ÇELEBİ’NİN 400. DOĞUM YILDÖNÜMÜ”

         2011, Türk ve dünya kültür tarihi açısından son derece önemli bir şahsiyet olan Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılıdır. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO’nun 22 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen 35. Genel Konferansında 2011 yılı anma ve kutlamalar listesinde “Evliya Çelebi’nin 400. Doğum Yıldönümü” resmi olarak ilan edilmiştir.
          
Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yıldönümü münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizatörlüğünde başta ülkemizde olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde büyük seyyah Evliya Çelebi ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir,

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi’nin 400. Doğum Yıldönümü Logosu 
        Evliya Çelebi yılı etkinlikleri Genel Müdürlüğümüz işbirliği çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin (MEDAM) İstanbul’da düzenlediği “Evliya Çelebi’nin İstanbul’u” adlı sergi ve konferansla başlamıştır. 26 Şubat 2011 tarihinde Ankara Resim Heykel Müzesi’nde Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Sayın Martti Ahtisaari’nin katılımı ile “Evliya Çelebi’nin Anadolusu” sergisi gerçekleştirilmiştir.  
       25 Mart 2011 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Uluslar arası Sempozyum ve sergi açılışına Bakanlık olarak üst düzey katılım sağlanmış ve İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu performans sergilemiştir.

25 Mart 2011 Tarihli Google Sayfası Evliya Çelebi’nin Doğum Yıldönümü Logosu

25 Mart 2011 Tarihli Google Sayfası Evliya Çelebi’nin Doğum Yıldönümü Logosu

        25 Mart 2011 Evliya Çelebi’nin doğum yıldönümünde google arama portalında gün boyu Evliya Çelebi ile ilgili logo veya güzel bir tasarım kullanılması için Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından girişimde bulunulmuş ve 25 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
         Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 81 ile bir Genelge gönderilerek Evliya Çelebi’nin daha geniş kitlelere etkin bir şekilde tanıtılması istenmiş; bu kapsamda illerde kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği içerisinde sergi, konferans ve/veya panel bütünlüğünde etkinlikler gerçekleştirmiştir.
       Yine Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan proje kapsamında; “Evliya Çelebi’nin Dünyası” adlı harita sergisinin tüm yurtta ve yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yurtiçinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 81 ile bir Genelge gönderilmiştir. 81 ilde Evliya Çelebi ile ilgili sergi, konferans ve/veya panel bütünlüğünde etkinlik yapılması planlanmaktadır. Yurtdışında ise başta Unesco’nun merkezi Paris, Viyana ve Balkan ülkeleri olmak üzere yine sergi, konferans ve/veya panel bütünlüğünde yapılması planlanmaktadır. (Ek-1 81 İlde Planlanan Sergi Programı)

EVLİYA ÇELEBİ’NİN DÜNYASI HARİTA KOLEKSİYONU
       
Bakanlığımız, Başbakanlık Tanıtma Fonu, MEDAM, Avrasya Yazarlar Birliği’ın katkılarıyla Evliya Çelebi’nin gezdiği yerler, bu yerlerin özellikleri ve ziyaret tarihlerini tek tek belirten detaylı haritalar hazırlanmıştır. Tüm seyahatlerinin gösterildiği, bilgilendirici metin ve vinyetlerin bulunduğu 70x100 cm boyutunda bir genel harita ile, yine aynı boyutta çocuklar için illüstratif bir başka harita daha hazırlanmıştır. Evliya Çelebi’nin seyahat ettiği tüm coğrafyayı kapsayan, biri yetişkinlere diğeri çocuklarımıza yönelik olarak hazırlanan bu temel haritalara  “Evliya Çelebi’nin Dünyası” adı verilmiştir.  Evliya Çelebi Seyahatnamesi ile ilgili bu şekilde bir kartografik çalışma ilk defa gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Evliya Çelebi’nin seyahat ettiği coğrafya, paftalar şeklinde ve genel haritadan daha ayrıntılı olarak tasarlanmıştır. Bu haritalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında tertip edeceği her etkinlikte “EVLİYA ÇELEBİ’NİN DÜNYASI” sloganıyla sergilenecek olan yirmi yedi parçadan oluşan bu illüstratif harita koleksiyonu Çelebi’nin ve muhteşem eserinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu koleksiyon aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

1-  Genel bilgi veren daha çok yazılardan oluşan harita+Biyografi+seyahatname(sergi önsözü)
2-   Viyana
3-   Ana Harita – Modern
4-   Anadolu – Genel
5-   İstanbul 
6-   Selanik
7-   Marmara
8-   Karadeniz
9-   Bursa
10-  Edirne
11-  Konya
12-  Erzurum 
13-  Kudüs+Filistin
14-  Saraybosna 
15-  Bağdat
16-  Şam 
17-  Mısır
18-  Nil Deltası+Kızıl Deniz
19-  Balkanlar
20-  Kırım (Bahçesaray)
21-  Ege adaları 
22-  Akdeniz
23-  Kafkaslar
24-  Mekke – Medine (Hicaz) 
25-  Matrakçı Nasuh Tarzı Görsellerle Anadolu Haritası
26-  Genel harita (büyükler için)
27-  Genel harita (çocuklar için)

 Yetişkinler ve Çocuklar için Hazırlanan Haritalar

Yetişkinler ve Çocuklar için Hazırlanan Haritalar

      Yurtiçi ve yurtdışında yıl boyunca düzenlenecek konferans, seminer, panel, sergi vs. etkinliklerde de Evliya Çelebi’nin hayatını anlatan bir kitapçık, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan haritaların dağıtılması planlanmaktadır.

        Bakanlığımız bu etkinliklerle ve de özellikle Evliya Çelebi Seyahatnamesinin detaylarıyla ilk defa haritalandırılması ile ülkemiz ve dünya için büyük bir değer olan Evliya Çelebi ve büyük eserini, sadece 2011 yılında değil bundan sonra da genç nesiller için her daim yararlanılan bir kaynak olarak değerlendirilmesini sağlamayı ve O’nun kültür dünyasına olan katkısını bir kez daha vurgulamayı amaçlamaktadır.