YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

HÜSAMETTİN YİVLİK

HÜSAMETTİN YİVLİK

(Ahşap Oymacılığı)

Envanter Numarası : 02.0063

 

           

1947 İstanbul Beyazıt İlçesi’nde doğan Hüsamettin Yivlik, o zamandan beri hayatını Sultanahmet-Beyazıt hattında geçirmiştir. Sanatına neredeyse çocuk yaşta resim ve karikatür yaparak başlayan Yivlik ilerleyen yıllarda  daha  sert malzemeler kullanarak, mulaj, alçı kalıp, marangozluk, şablon çıkarma, pistole şablon yazma, ahşap oyma ve ajur ustalıklarında  önemli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Yivlik’in çalışmalarını yürütmek için kurduğu atölyesi kendisinde bıraktığı  manevi önem ve mesleğe başlamasındaki  etkiye dayalı olarak Kara Baba dergahının hemen karşısındadır. Selçuklu Atölyesi adı verdiği atölyesinde  o güne kadarki tüm tecrübe ve birikimini yansıtacak şekilde ahşap oymacılığı sanatını icra etmeye aynı zamanda  ahşap malzeme üzerine hat ve tezhip uyguladığı  takı, süs eşyalarından oluşan  kendi tasarımlarını da üretmeye başlamıştır.  Hüsamettin Yivlik yurt içi ve yurt dışından çıraklar yetiştirerek ahşap oymacılığı sanatının geleceğe aktarımını sağlamaktadır.