YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Halk Kültürünün Hazineleri Ordu’da Gerçekleştirilen “9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi” İle Gün Işığına Çıkarılıyor…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, ilki 1975’te düzenlenen ve 5 yılda bir yapılması gelenekselleşen Kongrenin 9’uncusu, 20-23 Kasım tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan KURTULMUŞ’un açılışını yaptığı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olan Kongre için “halk edebiyatı”, “müzik, oyun ve eğlence”, “gelenek-görenek ve inançlar”, “maddi kültür ve genel konular” ile “somut olmayan kültürel mirasın korunması” alt başlıklarında yurt içi ve yurt dışından yapılan başvurulardan kabul edilen 205’i, kongrede sunuldu.

Türk halk kültürü araştırmalarına dair verilerin ilgili bilim dallarının  yöntemleriyle ve disiplinler arası yaklaşımlarla ele alınmasını sağlayan Kongreye,  Azerbaycan, Çin, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan’dan bilim insanları katıldı.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Sayın Okan İBİŞ yaptığı açıklamada, Türk halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve çeşitli bilimsel faaliyetler aracılığıyla değerlendirilmesi adına Genel Müdürlükçe yürütülen çalışmaların en önemlilerinden biri olan Kongrenin, halk kültürü alanında yaşanan son gelişmeler ile araştırmalara dair verileri bir arada tartışmaya,
Türk Kültürü araştırmaları için hem önemli bir kaynak hem de geniş bir veri tabanı oluşturulmasına olanak sağladığını belirtti.  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda halk kültürü alanında kaydedilen veriler bu alanda çalışan bilim insanları, uzman ve öğrencilerin kullanımına sunularak hem bilimsel çalışmalara destek olunmakta hem de toplumsal hafızanın güçlenmesine katkıda bulunulmaktadır.

Ordu ilinde gerçekleştirilen kongrenin açılış programının ardından Kültür Merkezinin Fuayesindeki geleneksel el sanatları tezgâhlarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ, ebru sanatı standında ebru çalışması yaptı. “ 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin ebru sanatıyla resmedilmiş halini ebru teknesinden çıkaran Bakan Numan KURTULMUŞ,  Anadolu’nun kültürel açıdan fevkalade zengin bir coğrafya olduğunu belirtti.