YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİR USTA BİN USTA PROJESİ 6. YILINDA

Geleneksel el sanatlarımızın desteklenmesi, yaşatılması ve bu alanda istihdam sağlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta işbirliğinde yürütülen Bir Usta Bin Usta sosyal sorumluluk projesinin 2016 yılı çalışmalarının tanıtılması amacıyla Adana’da düzenlenen Ahşap oyma sanatı kursunun açılışı yapıldı.

Araştırma ve Eğitim Gelen Müdürü Okan İBİŞ yaptığı açılış konuşmasında,  Genel Müdürlük olarak ülkemizin kültürel çeşitliliğinin ve zenginliğinin görünür hale gelmesi ve yaşatılması için Unesco Temsili Listesini önemli bir fırsat olarak gördüklerini, Unesco’da ülkemizi Somut olmayan kültürel miras alanında temsil ettiklerini ve  12 unsurumuzu Unesco Temsili Listesine kaydettirmiş olup yeni unsurların da listeye alınma sürecini devam ettirdiklerine dikkat çekti.

Toplumsal miras bilincinin geliştirmek, el sanatlarımızı değerlendirmek ve desteklemek misyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Okan İBİŞ, geleneksel sanatlarımızın Temsili Listeye kayıt edilmesinin, bu sanatı korumaya yönelik ciddi adımların atılması anlamına geldiğinin altını çizdi.  Bu açıdan bakıldığında, ‘kültürel değerlerimizin dünyaca tanınması’ adına da önemli bir fırsat olarak gördüklerini ve önümüzdeki dönemlerde değerlendirilmek üzere hazırlayıp Unesco’ya sundukları Islık Dili, Hıdırellez, Lavaş ve Çini dosyalarının değerlendirilerek başarılar elde edeceğine olan inancını belirtti.  

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, geleneksel sanatçıların desteklenmesi noktasında, belirli şartları sağlayan sanatçılara sanatçı tanıtım kartı verilip, ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucu gereken şartları taşıyan sanatçılar da Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan ediliyor. 2008 yılından bu yana 30 geleneksel sanatçı Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmiştir.

Genel Müdürlük olarak imza attıkları uluslararası ikili anlaşmalar doğrultusunda, Bakanlık belgeli sanatçıları çeşitli ülkelerde düzenlenen festival, fuar ve etkinliklere sanatlarını icra etmek üzere göndererek uluslararası platformlara taşıdıklarını ifade eden Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ, böylece sanatçılarımıza hem ülkemizi hem geleneğimizi yurt içinde ve dışında temsil etme misyonu sunduklarını, Bir Usta Bin Usta projesiyle, geleneksel el sanatı ustalarını desteklemek için adımlar atarak 2010 yılında başlayan ve 10 yıl olarak planlanan projeyle 1000 yeni ustanın yetiştirilmesi hedeflediklerini söyledi.  

Projenin başlangıcından bu yana, 30 ilde kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatı kursları açılarak, kursiyerlere sertifikaları verilmiş olup; 2016 yılı için Adana’da Ahşap Oymacılık, İstanbul’da Beykoz Cam İşçiliği, Kırklareli’de Poyralı Köyü Dokuma, Konya’da Keçe Aksesuarları yapımı ve Trabzon’da Klasik Kemençe yapımı olmak üzere 5 ilimizde kurs programlarının başlatıldı.

Adana Bir Usta Bin Usta (3).JPG
DSC_1063.JPG

DSC_1248.JPG
DSC_1323.JPG