YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ BİLİM KURULU TOPLANDI

Halk kültürünün araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 1975’den bu yana gerçekleştirilen “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin bu yıl 9.su gerçekleştirilecek.

Kogrenin hazırlık çalışmaları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce bir çok üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısıyla masaya yatırıldı. Halkbilim, halk edebiyatı, el sanatları, sanat tarihi, halk müziği ve geleneksel tiyatro alanlarından akademisyenlerin yer aldığı Bilim Kurulu Toplantısı’na Başkanlık eden Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Okan İBİŞ, kurul toplantısı ve değerlendirmesinin ardından kurul üyeleri ile görüşerek, alınan kararlar ve sunulan öneriler ışığında yapılacak son düzenleme çalışmaları sonucunda, kongre duyurusunun yakın zamanda Genel Müdürlük tarafından ilan edileceğini belirtti.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan ortak kültürel mirasın ve kültürel değerlerin korunması, Türk kültürünün yaşatılması, araştırılması ve değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kogresi, Türk Kültürü araştırmaları için hem önemli bir kaynak  hem de geniş bir veri tabanı olacaktır. 

DSC_4603.JPG
DSC_4604.JPG
DSC_4614.JPG
DSC_4644.JPG